NovinkyVšetky naše služby poskytujeme pre klientov v celej Bratislave a okolí

8. februára 2024by Baffi
  • Ak Vás postihol problém z upchatým odpadom v hlavnom meste, nemusíte zúfať – naši krtkovači z Vortech s.r.o. Vám 100% pomôžu…. a nielen s krtkovaním. Poskytujeme tak komplexné služby v oblasti vody a kanalizácie, že by ich ani ten Chuck Norris nezvládol ! Najlacnejšie nie vždy sa rovná najnižšie ceny – dvojnásobne to platí u krtkovania!

Všetky naše služby poskytujeme pre klientov v celej Bratislave a okolí:

  • Bratislava, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy, Pošeň, Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, Trnávka, Vrakuňa, Nové Mesto, Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky, Vinohrady Rača, Pekná cesta, Rendéz, Vajnory, Východné, Žabí Majer, Devín, Devínska Nová Ves, Kramáre, Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé diely, Kútiky, Mlynská dolina, Rovnice, Lamač, Záhorská Bystrica, Petržalka, Dvory, Háje, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Rajka, Dunakiliti, Berg, Kittsee, Hainburg

Sme schopní bez problémov poskytovať služby aj do 150 km od Bratislavy.

Použitie vysokotlakového čistenia odporúčame pri poruchách, upchávkach hlavných kanalizačných prípojok rodinných domov, bytových domov, gastro zariadení či závodných jedální. V tých objektoch je vyššie riziko zanesenia mastnotou a inými tuhými látkami. Ďalej dažďových zvodov, zvislých odpadových stúpačiek, septikov, lapačov tukov, trativodov, drenážnych a vsakovacích systémov. Je vhodné na prečistenie odlučovačov ropných látok napríklad v auto – umyvárkach. Ďalej dažďových vpustí, preplach tlakovej kanalizácie, ČOV – čistička odpadových vôd a ostatných neprístupných dutinách a zariadeniach či už v potravinárskom, chemickom a strojárskom odvetví či vo Vašej domácnosti.

  • Prednosťou tohto čistenia je aj prevencia proti opätovnému zaneseniu, zvýšenie prietoku. Slúži aj na overenie funkčnosti kanalizačného zariadenia formou záťažovej skúšky, či overenie tesnosti spojov.
  • Taktiež za pomoci tohto zariadenia dokážeme odhaliť aj rôzne poruchy. Ako napríklad prevalená či inak poškodená kanalizácia (prasknuté potrubia), prípadne zamerať miesto poruchy.
  • Ak je vidno vo výplachovej vode napríklad odplavovaný štrk, piesok či zemina alebo korene stromov z pôdneho lôžka, nastane podozrenie, že vedenie kanalizácie je v niektorom úseku poškodené. V závislosti od metrov odvinutej hadice sa dá miesto závady približne lokalizovať.

Často túto technológiu uplatňujeme v praxi aj pred úkonmi ako TV – videomonitoring potrubia inšpekčnou kamerou nakoľko v zanesenej rúre kamera nie je schopná zachytiť obraz, po takomto vysokotlakovom krtkovaní ostáva potrubie vizuálne čisté a je možné úkon v celom rozsahu realizovať.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Služby poskytujeme v celej Bratislave a okolí:

Bratislava, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy, Pošeň, Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, Trnávka, Vrakuňa, Nové Mesto, Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky, Vinohrady Rača, Pekná cesta, Rendéz, Vajnory, Východné, Žabí Majer, Devín, Devínska Nová Ves, Kramáre, Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé diely, Kútiky, Mlynská dolina, Rovnice, Lamač, Záhorská Bystrica, Petržalka, Dvory, Háje, Jarovce, Rusovce, Čuňovo, Rajka, Dunakiliti, Berg, Kittsee, Hainburg